NTV

Şirket Bilgileri:

Ünvanı: NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. 
Logo/Çağrı İşareti: Televizyon (NTV) 
Yayın Ortamı: Uydu ortamı, Kablo Ortamı ve Karasal ortam 
Lisans Tipi: U-TV, K-TV, T1 
Yayın Türü: Genel 
Yazışma Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak – SARIYER / İSTANBUL 
Telefon ve Faks: +90 (212) 335 00 00 +90 (212) 330 00 50 
İnternet Adresi: www.ntv.com.tr 
KEP Adresi: ntvradyovetelevizyon@hs03.kep.tr 

Sorumlu Müdür:

Adı-Soyadı: Halil Demir 
İletişim Bilgileri: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak – SARIYER / İSTANBUL 
Posta Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak – SARIYER / İSTANBUL 
Telefon ve Faks: +90 (212) 335 00 00 +90 (212) 330 00 50 
E-posta Adresi: sorumlumudur@ntv.com.tr 

İzleyici Temsilcisi:

Adı-Soyadı: Burcu Dağgez 
İletişim Bilgileri: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak – SARIYER / İSTANBUL 
Posta Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak – SARIYER / İSTANBUL 
Telefon ve Faks: 0212 335 00 00 
E-posta Adresi: izleyicitemsilcisi@ntv.com.tr