FRT TV

Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Caddesi Likya İş Merkezi Kat 3 No 301Fethiye